Dzień Otwarty Politechniki Koszalińskiej z udziałem doradców z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.

Dodano przez: Jolanta Gałązka

Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie 8 marca 2018 r. uczestniczyli w Dniu Otwartym Politechniki Koszalińskiej, prowadząc własne stoisko informacyjne, udzielając indywidualnych porad zawodowych oraz prowadząc badania predyspozycji i zainteresowań zawodowych.

Dużym zainteresowaniem uczestników Dnia Otwartego, wśród których byli m.in. uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych cieszyła się indywidualna pomoc w podjęciu decyzji o wyborze dalszego kierunku kształcenia, udzielana przez doradców zawodowych z CIiPKZ w Koszalinie.

Doradcy prowadzili liczne indywidualne rozmowy doradcze oraz przeprowadzili badania predyspozycji zawodowych. Uczestnicy chętnie wykonywali testy preferencji i zainteresowań, aby uzyskany wynik brać pod uwagę przy wyborze kierunku studiów.

Doradcy zawodowi z CIiPKZ w Koszalinie udzielali również informacji i odpowiadali na pytania studentów i pracowników Politechniki Koszalińskiej. Podczas Dnia Otwartego wykonano między innymi: 34 testy zainteresowań i predyspozycji zawodowych J. Hollanda, udzielono 58 indywidualnych porad oraz informacji zawodowych.

Organizatorzy udostępnili zwiedzającym pracownie i laboratoria, gdzie młodzież mogła obejrzeć aparaturę badawczą i wziąć udział w eksperymentach naukowych.