Doradcy zawodowi z CIiPKZ w Koszalinie na Spotkaniu Kultur – Koszalin 2019

Dodano przez: Jolanta Gałązka

W sobotnie popołudnie, 24 sierpnia 2019 r., na Rynku Staromiejskim w Koszalinie odbyło się XIV Spotkanie Kultur – Koszalin 2019, które służyło głównie prezentacji dorobku artystycznego mniejszości narodowych, zamieszkujących nasz region. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Oddziału Koszalińskiego Związku Ukraińców w Polsce, a jednym z wystawców był Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie.

Wyjątkowa muzyka, stroje, wyjątkowe smaki, wspólna zabawa, a jednocześnie przestrzeń do rozmów także na tematy związane z nauką i pracą w Polsce. Stoisko CIiPKZ cieszyło się zainteresowaniem odwiedzających koszaliński Rynek. Mieli oni okazję porozmawiania z doradcami zawodowymi na temat nowych trendów w edukacji oraz zmian, jakie zachodzą na rynku pracy w związku ze spadkiem poziomu bezrobocia i nasilającym się deficytem pracowników. Rozmowy te, prowadzone w luźnej atmosferze happeningu, sprzyjały nawiązywaniu kontaktów i ośmielały do zadawania wielu pytań. Doradcy starali się podkreślać wagę posiadanych kompetencji, pozwalających znaleźć dobrą pracę. Zainteresowani uzyskali informacje na temat możliwości podejmowania optymalnych decyzji związanych z wyborem miejsca zatrudnienia. Motywowano ich do aktywności w procesie budowanie ścieżki zawodowej w naszym kraju.

Dzięki oferowanym na stoisku CIiPKZ badaniom predyspozycji i preferencji zawodowych istniała możliwość zweryfikowania swoich pomysłów na przyszłość. Wyniki badań stanowią, bowiem dodatkową pomoc w procesie identyfikowania obszarów zainteresowań zawodowych i skłaniają do refleksji nad obranymi celami życiowymi.