Co dalej maturzysto? Wiesz już co chcesz robić w życiu?

Dodano przez: Alina Ziółkowska

Czas matur już za nami. A przed wieloma młodymi ludźmi ciągle konieczność podjęcia decyzji o wyborze kierunku dalszej nauki lub miejsca pracy. Specjalnie dla nich Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie przygotowało ułatwiającą wybór ofertę poradnictwa zawodowego pt.: "A może gra na trąbce? Co dalej maturzysto?".

Ponieważ wybór zawodu i dalszej ścieżki kształcenia to decyzja mająca istotny wpływ na jakość życia, proponujemy młodzieży możliwość dokonania autooceny i zagłębienia się we własne zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje czy kompetencje.

Zapraszamy do sprawdzenia słuszności podjętych wyborów edukacyjnych i zawodowych w formie atrakcyjnego i aktywnego działania. Każdy zainteresowany będzie mógł bezpłatnie skorzystać z porady z wykorzystaniem diagnostycznych badań predyspozycji, zainteresowań i kompetencji zawodowych (Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Narzędzie Badania Kompetencji, Test Achtnicha itp.).