Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie - Prawo pracy w pigułce. Zapraszamy na spotkanie informacyjne: “Umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć”

Dodano przez: Alina Ziółkowska

Do kogo adresujemy spotkanie?

Jest ono kierowane do osób wkraczających na rynek pracy po raz pierwszy oraz powracających na rynek pracy po dłuższej przerwie. Zapraszamy do udziału także osoby, które już pracując, odczuwają potrzebę pogłębienia wiedzy na temat obowiązujących obecnie przepisów prawnych związanych z zatrudnieniem.

Podczas spotkania zostaną przedstawione:

  • rodzaje umów o pracę zgodne z najnowszymi uregulowaniami prawnymi;
  • umowa o pracę a umowy cywilnoprawne - która forma umowy jest korzystniejsza;
  • zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
  • zasady sporządzania i wydawania świadectwa pracy.

Termin:     Spotkanie odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. w godzinach 10:00 - 12:00

Miejsce:    Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Filia w Koszalinie
                  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
                  ul. Słowiańska 15a w Koszalinie
                  IV piętro /budynek przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową/

Zapisy:      tel.: 94 344 50 00
                  e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl