Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie na Targach Edukacyjnych pod nazwą “Moja kariera, moje plany na przyszłość” - Kołobrzeg 2019

Dodano przez: Alina Ziółkowska

1 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu odbyły się kolejne Targi Edukacyjne zorganizowane przez tamtejszą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Jednym z wystawców było koszalińskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Targi zostały przygotowane z myślą o uczniach kończących w czerwcu br. naukę w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Wybór zawodu w oparciu o posiadane talenty i wewnętrzne potrzeby jest niezwykle istotny z punktu widzenia właściwego budowania ścieżki przyszłej kariery zawodowej. Dlatego w trakcie Targów doradcy zawodowi z CIiPKZ motywowali młodych ludzi do podejmowania przemyślanych decyzji zawodowych. Uczniowie odwiedzający Targi mogli poddać się badaniom testowym, zaś doradcy na ich podstawie przeprowadzali ocenę indywidualnych predyspozycji i preferencji zawodowych badanych oraz sugerowali im najodpowiedniejszą ścieżkę edukacyjną. Uczniowie, którzy rozważali wybór szkoły branżowej, mieli dodatkowo okazję spotkać się od razu z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami, którzy na Targach wystawili swoje stoiska.

Pracownicy urzędu wykorzystali ponadto udział w tym wydarzeniu do promowania usług swojej instytucji wśród towarzyszących uczniom nauczycieli i rodziców, ciekawych nowych trendów na rynku pracy.