21-25 października 2019 r. OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY „Pasja, profesja, powołanie”

Dodano przez: Tomasz Dudziński

„Pasja, profesja, powołanie”- takie hasło towarzyszyło 11 Edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery".

Od 21 do 25 października 2019 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie inspirowali, dzielili się wiedzą i pomagali zaplanować rozwój zawodowy młodzieży szczecińskich szkół.
Ze wsparcia doradców zawodowych skorzystało blisko 250 uczniów po 18 roku życia, którzy uczestniczyli w warsztatach i spotkaniach informacyjnych w swoich szkołach, a także w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Największą popularnością cieszyły się zajęcia pn.: „Wybierz swój zawód”, „Kim chcę być – planowanie kariery”, „Rynek pracy”, czy też nowość w naszej ofercie „Praca przyszłości”.

Oferta warsztatów i spotkań informacyjnych dla pełnoletnich uczniów szkół naszego województwa jest dostępna przez cały rok. Zainteresowane szkoły zapraszamy do współpracy!