• „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018” – V edycja konkursu

  6.09.2018
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez BGK w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  21.02.2018
 • Działanie 8.3 - Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymagana liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinasowania po przeprowadzeniu procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18 dla...
  19.09.2018
 • Cotygodniowe konsultacje tematyczne – nowość w działaniach CIiPKZ w Koszalinie!

  Od października 2018 r. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie, aby ułatwić klientom korzystanie ze swoich usług, rozpoczyna cotygodniowe konsultacje tematyczne przypisane do poszczególnych dni tygodnia, w poniedziałek: „Badania kompetencji i...

  19.09.2018
 • Działanie 8.6 - Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach procedury odwoławczej

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uprzejmie informuje, iż zmianie uległ termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach procedury odwoławczej. W związku z powyższym, rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 26 września 2018 r.
  18.09.2018
 • Poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych w...

  18.09.2018
 • Work@PL - Praca w Polsce - targi pracy on-line dla polskich pracodawców

  Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników z państw UE/EOG?

  Weź udział w Work@PL! 

  18.09.2018
 • Targi "Dziecko, Mama, Tata", Netto Arena 22-23 września 2018 r.

  17.09.2018
 • Bezpłatne zajęcia w CIiPKZ w Koszalinie – październik 2018 r.

  W październiku 2018 r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie serdecznie zapraszają na zajęcia warsztatowe i spotkania informacyjne.

  14.09.2018