• Działanie 6.5 RPO WZ 2014-2020 - Zaproszenie na spotkania informacyjne

  Dnia 25 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 29 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
  12.02.2016
 • Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 - Spotkanie informacyjne w Koszalinie

  W dniu 11 lutego 2016 r. w sali koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich...
  12.02.2016
 • Działanie 6.5 RPO WZ dla Powiatowych Urzędów Pracy - Zaproszenie na spotkanie informacyjne.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w...
  11.02.2016
 • Działanie 8.10 RPO WZ 2014-2020 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

  W dniu 9 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i...
  10.02.2016
 • Targi Pracy w Świnoujściu

  10.02.2016
 • Działanie 6.5 - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym Powiatowych Urzędów Pracy w ramach...

  9.02.2016
 • Działanie 7.3 RPO WZ 2014-2020 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

  Dnia 16 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania (w...
  5.02.2016
 • Działanie 7.1 RPO WZ 2014-2020 -Zaproszenie na spotkania informacyjne

  Dnia 19 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz dnia 22 lutego 2016 r. w godz. 11:00 – 14:30 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
  5.02.2016