• Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

  W dniu 25 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy , Poddziałanie...
  26.08.2015
 • Interpretacja IZ w sprawie kosztów pośrednich powiatowych urzędów pracy

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zajęło stanowisko w związku z pojawiającymi się zapytaniami na temat kosztów pośrednich, które można finansować w ramach projektów pozakonkursowych przez powiatowe urzędy pracy współfinansowanych z Europejskiego Funduszu...
  21.08.2015
 • Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy/ Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu...
  21.08.2015
 • Zaproszenie na spotkanie z obsługi wniosku aplikacyjnego w ramach Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020

  Wojewódzki Urzędu Pracy w Szczecinie, jako Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, pragnie zaprosić przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej na cykl szkoleń, dotyczących...
  19.08.2015
 • Drugie spotkanie informacyjne dla RPO WZ 2014-2020

  13 sierpnia br. w Goleniowie miało miejsce drugie z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  17.08.2015
 • Lista nr 5 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

  Została zatwierdzona lista nr 5 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...
  13.08.2015
 • Lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

  Została zatwierdzona lista nr 4 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy /Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza...
  12.08.2015
 • Ruszył cykl spotkań informacyjnych dla RPO WZ 2014-2020

  10 sierpnia br. w Świnoujściu miało miejsce pierwsze z cyklu spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszego województwa, dotyczące uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
  12.08.2015