• Kołobrzeskie Samorządowe Forum Młodzieży

  W  dniach  22 - 24 czerwca br. w Kołobrzegu odbywało się Samorządowe Forum Młodzieży, którego organizatorem był Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

  26.06.2015
 • Baza Konkurencyjności

  Baza Konkurencyjności jest narzędziem informatycznym służącym do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności. Informujemy iż na dotychczas funkcjonującej iteracji Bazy, umożliwiono rejestrację...
  26.06.2015
 • Targi Ekonomii Społecznej w Nowym Warpnie.

  W dniu 19 czerwca br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w Targach Aktywnych Form Pomocy, które odbyły się w Nowym Warpnie. Wydarzenie to zgromadziło wielu mieszkańców i odwiedzających, chcących poznać działalność naszych regionalnych...
  23.06.2015
 • Informacja po konferencji "Skarbnica talentów"

  „Skarbnica talentów...”

   20 czerwca 2015 r., w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja” zorganizowana została konferencja pt. „Skarbnica talentów”.

  23.06.2015
 • Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych...

  W związku z pojawiającymi się trudnościami i problemami związanymi z wypełnieniem udostępnionego w dniu 15.06.2015 r. na stronie internetowej www.wup.pl  Formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz koniecznością usunięcia zgłaszanych problemów technicznych i...
  19.06.2015
 • Sprawozdania roczne z realizacji IPRE w ramach projektu "Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny - IV...

  Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się zakończeniem nauki w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, informujemy o konieczności złożenia przez nauczyciela – opiekuna stypendysty, sprawozdania z realizacji...

  18.06.2015
 • Zaktualizowana wersja formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego dla Powiatowych Urzędów Pracy w...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 17.06.2015 r. zaktualizowany Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z instrukcją wypełniania. Zmiana dotyczy punktu 3.2 Formularza i wynika z problemów związanych z prawidłowym wypełnieniem tej części...

  17.06.2015
 • Udostępnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach...

  W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej www.wup.pl w dniu 12.06.2015 r., dotyczącej zmiany terminu udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego dla Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 6.5 RPO WZ na lata 2014-2020, Wojewódzki Urząd...
  15.06.2015