• Konkurs na przygotowanie plakatu promującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 4 kwietnia 2016 roku ogłosił Konkurs pod nazwą „Człowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego dojść może”, skierowany wyłącznie do osób młodych w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie...
  4.04.2016
 • Informacja o sprzedaży samochodu służbowego

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż ogłasza przetarg na sprzedaż składnika majątku ruchomego tj. samochodu służbowego Skoda Octavia II 1.9 TDI rok produkcji 2005.

  27.05.2016
 • Konkurs promujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod hasłem „Człowiek własną pracą i...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 4 kwietnia 2016 roku ogłosił konkurs na przygotowanie plakatu promującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod hasłem „Człowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego dojść może”, skierowany do...
  25.05.2016
 • Konkurs promujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod hasłem „Człowiek własną pracą i...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 4 kwietnia 2016 roku ogłosił konkurs na przygotowanie plakatu promującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod hasłem „Człowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego dojść może”, skierowany do...
  25.05.2016
 • Aktualna sytuacja na rynku pracy w zachodniopomorskim

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim na koniec kwietnia 2016 roku wyniosła 12,5%.

  24.05.2016
 • Konkurs na przygotowanie plakatu promującego Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 Województwa Zachodniopomorskiego...

                   Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dnia 4 kwietnia 2016 roku ogłosił Konkurs pod nazwą „Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonana”, skierowany do uczniów klas I - VI szkół...
  4.04.2016
 • Poddziałanie: 1.1.2 w ramach PO WER 2014-2020 – lista cząstkowa nr 2 projektów wybranych do dofinansowania w trybie...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach...
  19.05.2016
 • Uruchomienie strony internetowej poświęconej RPO WZ 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Ogłaszającej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) na lata 2014 – 2020, informuje, iż pod adresem www.wup.pl/rpo/ uruchomiono...

  27.05.2016