• Szkolenie „Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności w projektach EFS” zrealizowane

  25 października 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu zamówień publicznych  i zasady konkurencyjności.
  27.10.2016
 • Zapraszamy Powiatowe Urzędy Pracy na szkolenie „Przygotowanie wniosku o płatność”

  15 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do Powiatowych Urzędów Pracy realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  25.10.2016
 • Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
  30.06.2016
 • Zaproszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność”

  14 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  25.10.2016
 • Ogólnopolski Tydzień Kariery 17-21 października 2016 r.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza 17-21 października 2016 r. do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery "Bądź autorem własnej kariery".

  19.09.2016
 • Zaproszenie na szkolenie „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” - Koszalin

  16 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które deklarują chęć aplikowania o środki w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych...
  25.10.2016
 • Zaproszenie na szkolenie „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014”

  9 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które deklarują chęć aplikowania o środki w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem...
  25.10.2016
 • Zaproszenie na szkolenie „Przygotowanie wniosku o płatność”

  8 listopada 2016 r. odbędzie się szkolenie adresowane do projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego2014-2020.
  25.10.2016