• TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0

  Przedsiębiorcy, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami  o nr PKD:  55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.Z, 79.12.Z...

  28.01.2021
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Nie zwlekaj! Na zgłoszenia do Konkursu filmowego "Nakręceni EFS-em" czekamy do 18 października 2021 r.

  30.08.2021
 • Tarcza Antykryzysowa 6.0 – TARCZA BRANŻOWA

  Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowania Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FGŚP (art. 15gga)
  22.01.2021
 • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

  Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej (w przypadku braku i niemożliwości uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu  profilem zaufanym).

  1.04.2020
 • Bezpłatne badania mammograficzne - plan trasy mammobusów.

  Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Dwa mammobusy będą jeździły po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat.   Projekt ma na celu...
  2.01.2020
 • Informacja po posiedzeniu WRRP w dniu 23 września 2021 r.

  24.09.2021
 • Zapraszamy na ostatnie szkolenie online pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na ostatnie w tym roku szkolenie pn. „Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków EFS”.
  24.09.2021
 • Stabilna prognoza zatrudnienia dla IV kwartału br.

  Prognoza netto zatrudnienia na najbliższe trzy miesiące wynosi +11%. Stabilna prognoza zatrudnienia związana jest m.in. z sezonowym wzrostem popytu na pracę, co skutkuje ożywieniem gospodarczym po okresie wywołanym przez COVID-19.

  23.09.2021
 • Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku

  Szanowni Państwo,  

  zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym bezrobotnych według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz zgłoszonych do urzędów pracy wolnych miejsc pracy według PKD w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku

  23.09.2021