• UWAGA!

  Szanowni Państwo,

   

  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, w trosce o bezpieczeństwo, bezpośrednia obsługa interesantów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie zostaje wstrzymana do dnia 27 marca br.

  16.03.2020
 • Informacja

  W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, zachęcamy do elektronicznej formy kontaktu z Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie.

  Wszelkie dokumenty dot. „Zachodniopomorskich Małych Skarbów” (np. wnioski o refundacje lub uzupełnienie...

  11.03.2020
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Bezpłatne badania mammograficzne - plan trasy mammobusów.

  Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Dwa mammobusy będą jeździły po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat.   Projekt ma na celu...
  2.01.2020
 • Działanie 7.2 - Zbiorcza lista zawartych umów

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 stan na dzień 31.03.2020 r. Pobierz plik
  31.03.2020
 • REGIOSTARS Awards 2020 – na zgłoszenia czekamy do 9 maja

  Beneficjencie realizujesz lub zrealizowałeś projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich? Sięgnij po nagrodę REGIOSTARS 2020!
  31.03.2020
 • Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2019 roku

  Szanowni Państwo,  

  zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2019 roku

  31.03.2020
 • Wskazówki dla beneficjentów EFS w ramach RPO WZ w związku z epidemią COVID-19

  Jeżeli jesteś beneficjentem Programu, masz zawartą umowę o dofinansowanie projektu, ale nie jesteś w stanie wywiązać się z obowiązków w niej przewidzianych w związku z epidemią COVID-19 lub widzisz, że sytuacja ta może wpłynąć na spowolnienie realizacji...
  30.03.2020
 • Zmiany w Programie Regionalnym zatwierdzone

  17 marca 2020 Komisja wydała decyzję zatwierdzającą zmiany w Programie Regionalnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Część z tych zmian posłuży walce z pandemią. Szykujemy już kolejne zmiany, pozwalające na szybkie przekierowanie...
  27.03.2020
 • WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało informację dotyczącą wsparcia skierowanego do przedsiębiorców

  26.03.2020