• Zapraszamy wszystkie podmioty z Pomorza Zachodniego do rejestracji w bazie BUR

  Szanowni Państwo!!! Informujemy, że z końcem stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w drodze konkursu wybrał trzy jednostki/podmioty, które będą pełnić funkcję Operatoraw ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane...
  21.03.2017
 • Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
  30.06.2016
 • Harmonogramy naborów wniosków w ramach RPO WZ oraz PO WER na rok 2017

  2.01.2017
 • Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały rekomendowane do dofinansowania.

  W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr POWR.01.02.02-IP.22-32-001/16, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które:  
  29.03.2017
 • Zaproszenie do składana wniosków w ramach konkursu EACEA 04/2017

  W imieniu Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pragnie poinformować o otwarciu naboru wniosków dla konkursu Sector Skills Alliances EACEA 04/2017 realizowanego w ramach Programu Erasmus+
  27.03.2017
 • Wiosenna Giełda Pracy 2017

  W dniach 21 oraz 22 marca 2017 r., doradca zawodowy z CIiPKZ w Szczecinie uczestniczył w Giełdzie Pracy zorganizowanej przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.

  27.03.2017
 • Raport - Problemy i potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych.

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. „Problemy i potrzeby zachodniopomorskich pracodawców reprezentujących sektor usług turystycznych, opracowanym przez Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy".

  27.03.2017
 • Interpretacja Ministerstwa Rozwoju odnośnie niestosowania procedur zamówień

  Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju - Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER) z dnia 2 marca 2017 r., punkt 8 podrozdziału 6.5 - Zamówienia udzielane w ramach projektów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020 stwarza...
  24.03.2017
 • Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Kołobrzegu

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie uczestniczyło w Targach Pracy i Przedsiębiorczości zorganizowanych 17 marca 2017 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu.

  24.03.2017
 • 15. Środkowopomorskie Targi Pracy GlobalLogic Job Fair 2017

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie uczestniczyło w 15. Środkowopomorskich Targach Pracy GlobalLogic Job Fair zorganizowanych przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej.

  24.03.2017