• Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

  Rozwój na miarę Twojej firmy skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi szyte na miarę                                                       ...
  19.09.2017
 • Zapraszamy wszystkie podmioty z Pomorza Zachodniego do rejestracji w bazie BUR

  Szanowni Państwo!!! Informujemy, że z końcem stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w drodze konkursu wybrał trzy jednostki/podmioty, które będą pełnić funkcję Operatoraw ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane...
  12.09.2017
 • Harmonogramy naborów wniosków na rok 2017 oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • VI edycja Giełdy Pracy

  17.11.2017
 • Spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego

  W dniu 14 listopada br. w siedzibie  Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa zachodniopomorskiego wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, dotyczące realizacji projektów...
  16.11.2017
 • Informacja po szkoleniu zrealizowanym 13.11.2017r.

  Dnia 13 listopada 2017 r. w sali Medioteki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn w...
  16.11.2017
 • Szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu z wykorzystaniem systemu LSI2014” 14.11.2017 r. - zrealizowane

  Dnia 14 listopada 2017 r. w sali Medioteki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie pn. „Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014”.
  16.11.2017
 • Wykaz kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 -...

  Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ) 2014-2020 uprzejmie informuje, iż dnia 31 października 2017 r. Zarząd Województwa...
  16.11.2017
 • Szkolenie ze stosowania „Narzędzia do Badania Kompetencji (NBK)”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w drugiej edycji umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, zorganizował szkolenie ze stosowania  „Narzędzia do Badania Kompetencji...

  15.11.2017
 • „Młode mamy - do pracy wracamy!”.

  Zapraszamy młode mamy - cykl nowych warsztatów CIiPKZ Koszalin dla młodych matek.

  15.11.2017