• Zapraszamy wszystkie podmioty z Pomorza Zachodniego do rejestracji w bazie BUR

  Szanowni Państwo!!! Informujemy, że z końcem stycznia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w drodze konkursu wybrał trzy jednostki/podmioty, które będą pełnić funkcję Operatoraw ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane...
  21.03.2017
 • Nabory wniosków w ramach RPO WZ i POWER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje o...
  30.06.2016
 • Harmonogramy naborów wniosków w ramach RPO WZ oraz PO WER na rok 2017

  2.01.2017
 • Działanie 6.5 - Lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr...

  Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym...
  22.06.2017
 • 14 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie

  22.06.2017
 • Działanie 7.2 - Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K22/17...

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K22/17 Działania 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik  
  20.06.2017
 • ODKRYJ TALENT, ZAGRAJ Z NAMI !

  20.06.2017
 • Działanie 6.5 – Lista projektów pozakonkursowych PUP wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc...
  13.06.2017
 • Działanie 8.3 - Aktualizacja załącznika nr 7.10 do Regulaminu konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  informują, iż z uwagi na błąd techniczny, w dniu dzisiejszym zostaje zaktualizowany załącznik nr 7.10 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie do Regulaminu konkursu...
  12.06.2017
 • PRZYJDŹ – ZOBACZ – SKORZYSTAJ „Fundusze Europejskie szansą dla Młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w środę 21 czerwca 2017 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, organizuje konferencję połączoną z targami pn. „Fundusze Europejskie szansą dla Młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”.  ...
  12.06.2017