• Ochrona danych osobowych

  Szanowni Państwo,

  W związku z wchodzącym w życie z dniem 25 maja br. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

  25.05.2018
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia realizowanego przez ECDF w ramach Działania 6.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
  21.02.2018
 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2017 roku - Raport roczny

  20.07.2018
 • 2-dniowe szkolenie pn. „Kwalifikowalność wydatków oraz księgowość w projektach współfinansowanych ze środków...

  W dniach 9-10 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków oraz księgowości w projektach.
  19.07.2018
 • Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 2/2018

  Szanowni Państwo,

  przekazujemy drugi w tym roku, egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 2/2018”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego....

  19.07.2018
 • Sieć włączonych i aktywnych

  Prężne i aktywne społeczności lokalne, w których nikt nie jest pomijany ani wykluczany. Taki cel stawiają sobie organizacje wspierające ekonomię społeczną zrzeszone w Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (SZOWES). Dzięki temu na Pomorzu...
  19.07.2018
 • Działanie 7.3 typ 1 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

  Dnia 31 lipca 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w...
  19.07.2018
 • Udostępnienie zaktualizowanej prezentacji ze spotkania dotyczącego dokumentacji konkursowej dla konkursu nr...

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w dniu dzisiejszym udostępnia zaktualizowaną prezentację ze spotkania dotyczącego dokumentacji konkursowej dla konkursu nr  POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18. W prezentacji usunięto slajdy 70 i 71, w których wskazano błędnie sformułowane...
  18.07.2018
 • Działanie 7.3 - Nabór w niosków w trybie konkursowym

  Dnia 18 lipca 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii...
  18.07.2018