• UWAGA KONKURS!!! EFS SZANSĄ NA BIZNES!

  Trudno o lepszy film niż taki, do którego scenariusz napisało samo życie, a w dodatku uwieńczony dobrym zakończeniem. A niewykorzystanych scenariuszy na takie filmy w naszym województwie, dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
  1.04.2019
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  Poszukujesz środków na założenie działalności gospodarczej i zatrudnienie pracownika? Nie wiesz skąd wziąć pieniądze? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania...
  21.02.2018
 • Zakończenie konsultacji społecznych Opisu wdrażania PSF

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, informuje iż zakończone zostały konsultacje społeczne dotyczące opisu zasad wdrażania Podmiotowego...
  23.04.2019
 • Oferta bezpłatnych warsztatów CIiPKZ Szczecin – maj 2019

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bezpłatnych warsztatów, jakie przygotowali dla Państwa doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie!

  23.04.2019
 • Działanie 8.6 – Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

  19 kwietnia 2019 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.6 RPO WZ  2014-2020 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe...
  19.04.2019
 • Zapraszamy na szkolenia pn.„Od pomysłu do projektu (ABC projektu) z wykorzystaniem systemu LSI2014” w ramach RPO WZ...

  W związku z trwającymi naborami wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza na szkolenia  z zakresu przygotowania...
  18.04.2019
 • Zapraszamy na szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014” (Szczecin)

  W dniu 8 maja 2019 r. odbędzie się szkolenie pn. „Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014”, adresowane do projektodawców realizujących projekty z komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  18.04.2019
 • Działanie 7.6 (typ 3) - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik
  18.04.2019
 • Działanie 8.6 - Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

  17 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.6 RPO WZ  2014-2020 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz...
  18.04.2019