• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsca pracy

  21.02.2018
 • Za nami ostatnie w tym roku szkolenie pn. „Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia w projektach współfinansowanych ze...

  W dniu 21 listopada 2019 r. w sali szkoleniowej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego  odbyło się szkolenie z zakresu kontroli, nieprawidłowości i nadużyć w projektach EFS.
  22.11.2019
 • Działanie 7.1 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 dla Działania 7.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik  ...
  22.11.2019
 • X Giełda Pracy na Uniwersytecie Szczecińskim

  19 listopada br., na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Cukrowej 8 oraz 20 listopada br., Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Mickiewicza 64, odbyły się Giełdy Pracy, zorganizowane przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.  ...
  21.11.2019
 • Znajdź pomysł na siebie! Ja - przedsiębiorca (II edycja)

  Dobre opowieści zawsze wygrywają. Zawsze.

  G.Vaynerchuk

  … a opowieść zaczyna się od pasji, pasja zaś jest tą rzeczą, zagadką, inspiracją, którą mamy w sobie. Ta myśl przyświecała naszemu...

  20.11.2019
 • Działanie 8.10 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

  W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.10.00-IP.02-32-K52/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Jednocześnie...
  18.11.2019
 • Działanie 8.7 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

  Dnia 3 grudnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.7 Wsparcie...
  18.11.2019
 • Działanie 8.8 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

  5 grudnia 2019 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących...
  15.11.2019
 • Działanie 8.8 - Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym

  Ogłoszenie konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 w ramach Działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia...
  15.11.2019