• III Regionalne Forum Spółdzielczości Socjalnej

  W dniu 9 czerwca 2015 r. firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz oraz Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie, organizują III Regionalne Forum Społeczności Lokalnej. Patronat nad wydarzeniem objęła Sieć Zachodniopomorska Ośrodków...
  21.05.2015
 • Warsztaty doradcze "Ster na cel"

  W dniach 08.05.2015 r. – 10.05.2015 r., oraz 15.05.2015 r. – 17.05.2015 r. w Hotelu Verde, mieszczącym się w Mścicach, przy ulicy Koszalińskiej 1 odbyły się warsztaty doradcze „Ster na cel”, organizowane w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system...

  19.05.2015
 • Informacja o tymczasowej zmianie siedziby pionu POKL

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w dn. 18 - 21 maja 2015 r., odbędzie się przeprowadzka wydziałów pionu PO KL z tymczasowej siedziby przy ul. Firlika 19 do siedziby głównej przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie. W związku z powyższym od dn. 18 maja 2015...

  26.08.2014
 • VI Szczeciński Dzień Przedsiębiorczości

  W dniu 14 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie  uczestniczył w VI Szczecińskim Dniu Przedsiębiorczości, który odbył się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.
  15.05.2015
 • Załącznik nr 5.13 Wzór umowy o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

  W związku z ogłoszonym w dniu 16 marca 2015 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...
  13.05.2015
 • Warsztaty doradcze "Ster na cel"

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż w dniach 15.05.2015 r. – 17.05.2015 r., w Hotelu Verde, mieszczącym się w Mścicach, przy ulicy Koszalińskiej 1 odbędą się warsztaty doradcze „Ster na cel”, organizowane w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty –...

  12.05.2015
 • II Cechowe Targi "Praca z Nauką Zawodu" w Szczecinie

  W dniu 8 maja br., Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie uczestniczył w II Cechowych Targach Pracy„Praca z Nauką Zawodu” w Szczecinie, które odbyły się na terenie  firmy Inlogicprzy ul. Basenowej  w Szczecinie.
  11.05.2015
 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 - 2020

  8.05.2015