• Warsztaty doradcze "Ster na cel"

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż w dniach 08.05.2015 r. – 10.05.2015 r., w Hotelu Verde, mieszczącym się w Mścicach, przy ulicy Koszalińskiej 1 odbędą się warsztaty doradcze „Ster na cel”, organizowane w ramach projektu „Zachodniopomorskie talenty –...

  5.05.2015
 • Konferencja: Spółdzielnie socjalne i samorządy

  Krajowa Rada Spółdzielcza w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich oraz Związkiem Miast Polskich organizuje konferencję „Spółdzielnie socjalne i samorządy –...
  4.05.2015
 • Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/9.5/13

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach POKL publikuje listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach konkursu nr 1/9.5/13 do dnia 30 kwietnia 2015 r. 

  30.04.2015
 • Informacja o tymczasowej zmianie siedziby pionu POKL

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku z remontem części dotychczasowej siedziby, w okresie od 1 września 2014 r. do 15 maja 2015 r. Wydziały pracujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

  26.08.2014
 • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020

  30.04.2015
 • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020

  30.04.2015
 • Szkolenia dla kadry szkół gimnazjalnych

  Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zapraszają przedstawicieli szkół gimnazjalnych do udziału w szkoleniu „Doradztwo zawodowe - od diagnozy do ewaluacji - praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych”

  30.04.2015
 • Ich miejsce na rynku pracy – współpraca Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie ze Specjalnym...

  Aktywne życie zawodowe pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz zapewnia bezpieczeństwo. Włączanie osób niepełnosprawnych w życie zawodowe stanowi bardzo ważny element rehabilitacji.

  28.04.2015