• Działanie 6.5 w ramach RPO WZ 2014-2020. Lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych.

  Została zatwierdzona lista nr 2 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym...
  13.10.2015
 • Działanie 7.1 w ramach RPO WZ 2014-2020. Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla PCPR i OPS w trybie...

  12.10.2015
 • Spotkanie z prezentacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopmorskiego 2014 - 2020

  W dniu 7 października w Wałczu oraz w dniu 8 października 2015 r. w Szczecinku odbyła się  konferencja informacyjna dotycząca nowego Regionalnego Programu Operacyjnego  (RPO). Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
  9.10.2015
 • Działanie 7.1 - wstrzymanie naboru dla OPS i PCPR nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-P02/15 w ramach RPO WZ 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową...
  7.10.2015
 • Ogólnopolski Tydzień Kariery 19-25 października 2015 r.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, z myślą o młodzieży szkolnej, organizuje już po raz siódmy, 19-25 października 2015 r., „Ogólnopolski Tydzień Kariery”, który przebiegać będzie pod hasłem „Poznaj swojego doradcę...

  8.09.2015
 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla PCPR i OPS w trybie pozakonkursowym, w ramach Działania 7.1 RPO WZ...

  5.10.2015
 • Lista podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 RPO WZ 2014-2020

  Została zatwierdzona lista nr 1 podpisanych umów dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym...
  5.10.2015
 • Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 3/2015

  Szanowni Państwo,

  przekazujemy w tym roku trzeci egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

  2.10.2015