• Skorzystaj ze wsparcia dla biznesu

  Rozwój na miarę Twojej firmy skorzystaj ze wsparcia dla biznesu i wybierz usługi szyte na miarę                                                       ...
  19.09.2017
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  12.09.2017
 • Wyniki 8 edycji cyklicznego badania - Sytuacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych...

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z badania pn. „Sytuacja społeczno-zawodowa zarejestrowanych osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa zachodniopomorskiego w 2017 roku”, opracowanym przez...

  21.03.2018
 • Doradcy zawodowi z Centrum na spotkaniu w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej (OAZ) MON

  Doradcy Zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Szczecinie na zaproszenie OAZ, ponownie włączyli się w działania aktywizacyjne prowadzone w ramach rekonwersji kadr w Siłach Zbrojnych RP.

  19.03.2018
 • Działanie 6.8 - Lista projektów wybranych do dofinansowania

  W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.06.08.00-IP.02-32-K31/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Jednocześnie informujemy, iż w ramach przedmiotowego...
  19.03.2018
 • Działanie 7.2 - Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18 dla Działania 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik
  16.03.2018
 • Zgłoś swój projekt do konkursu RegioStars Awards 2018 i wygraj film!

  Trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu RegioStars 2018 organizowanego przez Komisję Europejską, promującego najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.
  16.03.2018
 • Działanie 8.6 - Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

  W dniu 15 marca 2018 r. w Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe...
  16.03.2018
 • Giełdy Pracy na Uniwersytecie Szczecińskim

  13 marca na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz 14 marca na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, odbyły się Giełdy Pracy, zorganizowane przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.   W trakcie wydarzeń można było porozmawiać pracodawcami, zostawić...
  15.03.2018
 • Działanie 6.5 - Wstrzymanie naboru wniosków

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, jako Instytucja Pośrednicząca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje o wstrzymaniu ogłoszenia naboru wniosków w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i...
  14.03.2018