• Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

  Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy można złożyć elektronicznie lub w formie papierowej (w przypadku braku i niemożliwości uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu  profilem zaufanym).

  1.04.2020
 • UWAGA!

  Szanowni Państwo,

  W związku z koniecznością minimalizowania ryzyka związanego z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków spotkania, bezpośrednia obsługa klienta w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbywać się będzie...

  16.03.2020
 • Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Fundusze Europejskie w walce z COVID-19

  Z uwagi na konieczność podjęcia działań skierowanych na walkę z epidemią wirusa COVID-19 oraz łagodzenie jej negatywnego wpływu na gospodarkę, podjęto decyzję o przeznaczeniu na ten cel ponad 124 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) – w tym 64 mln zł...
  21.04.2020
 • Bezpłatne badania mammograficzne - plan trasy mammobusów.

  Projekt „Moja mammografia moje życie” realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Dwa mammobusy będą jeździły po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat.   Projekt ma na celu...
  2.01.2020
 • Działanie 7.2 - Lista projektów skierowanych do II fazy oceny

  W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów...
  7.07.2020
 • Wstępne dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim - czerwiec 2020

  Szanowni Państwo, 

  zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o rynku pracy.

  3.07.2020
 • Raport sytuacyjny - V 2020

  Szanowni Państwo,  

  zapraszamy do zapoznania się z majowym numerem Raportu Sytuacyjnego w 2020 roku oraz zawartymi w nim informacjami o rynku pracy.

  1.07.2020
 • Działanie 6.8 - Lista zawartych umów

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę zawartych umów w ramach konkursu RPZP.06.08.00-IP.02-32-K58/20 – stan na dzień 30.06.2020 r. Pobierz plik   W kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.
  1.07.2020
 • Działanie 8.10 - Lista zawartych umów

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach naboru RPZP.08.10.00-IP.02-32-K21/17 - stan na dzień 30 czerwca  2020 r. Pobierz plik
  30.06.2020