• Harmonogramy naborów wniosków oraz aktualne konkursy w ramach RPO WZ 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do zapoznania się ze szczegółowymi harmonogramami naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednoczesnie WUP w Szczecinie,...
  12.09.2017
 • Kolejny etap projektu "Moja mammografia moje życie"

  Projekt "Moja mammografia moje życie" realizowany przez Geneva Trust właśnie wchodzi w kolejny etap. Mammobus będzie jeździł po województwie zachodniopomorskim, aby wykonać 33 tysiące badań wśród kobiet w wieku 50 - 69 lat.
  2.01.2020
 • Działanie 8.6 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne

  29 stycznia 2020 r. w godz. 11:00 – 14:00,w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz 31 stycznia 2020 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,   odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru...
  17.01.2020
 • Działanie 8.6 - Ogłoszenie naboru w trybie konkursowym

  Dnia 17 stycznia 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6. Numer naboru:...
  17.01.2020
 • Działanie 7.7 (K60) - Aktualizacja Regulaminu konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1. Zaktualizowany...
  16.01.2020
 • Działanie 7.7 (K59) - Aktualizacja Regulaminu konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1. wraz z...
  16.01.2020
 • Działanie 7.7 - Informacja po spotkaniu

  10 stycznia 2020 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z...
  10.01.2020
 • Działanie 8.7 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego udostępniają zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K56/19 w wersji 1.1 z dnia 09.01.2020 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodne z rejestrem zmian przedstawionym w załączonej...
  9.01.2020
 • Działanie 8.8 - Aktualizacja Regulaminu konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin udostępniają zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 w wersji 1.1 z dnia 09.01.2020 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodne z rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.   Pobierz plik:...
  9.01.2020
 • Działanie 7.7 - Spotkanie informacyjne (Szczecin)

  8 stycznia 2020 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz...
  9.01.2020