• Roztańczona Przedszkolandia

  26.11.2014
 • Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy kadencji 2014-2018

  Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy województwa zachodniopomorskiego odbyło się dnia 12 listopada 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

  14.11.2014
 • Informacja o tymczasowej zmianie siedziby pionu POKL

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku z remontem części dotychczasowej siedziby, w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Wydziały pracujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

  26.08.2014
 • Gwarancje dla młodzieży– zapraszamy na spotkania!

  3.11.2014
 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

  23.09.2014
 • Uroczyste podpisanie Umów Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie...

  W dniu 13 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyło się uroczyste podpisanie Umów Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie zachodniopomorskim, w którym uczestniczyli: Dyrektor WUP Andrzej Przewoda,...

  13.11.2014
 • Uruchomienie programu „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie II” – pożyczki w ramach Gwarancji dla młodzieży...

  10.11.2014
 • Partnerstwo Lokalne na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie zachodniopomorskim

  Spotkanie podsumowujące 28.10.2014 r.

  Działając w duchu porozumienia i partnerstwa oraz przyjmując za cel priorytetowy, rozwój regionalnego rynku pracy i edukacji, w tym m.in.: podniesienie jakości, efektywności i dostępności poradnictwa zawodowego w województwie...

  6.11.2014