• Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze...

  17.04.2015
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

  17.04.2015
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze...

  17.04.2015
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

  17.04.2015
 • Kalejdoskop Zachodniopomorskiego Rynku Pracy 1/2015

  Szanowni Państwo,

  przekazujemy w tym roku pierwszy egzemplarz ,,Kalejdoskopu Zachodniopomorskiego Rynku Pracy”, zawierający informacje, wyniki oraz zagadnienia obrazujące sytuację na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego.

  17.04.2015
 • Targowa wiosna koszalińskiego CIiPKZ

  Kwiecień to również miesiąc licznie odbywających się targów edukacyjnych i zawodowych. Kolejne instytucje zaprosiły do udziału w nich koszalińskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

  15.04.2015
 • Informacja o tymczasowej zmianie siedziby pionu POKL

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku z remontem części dotychczasowej siedziby, w okresie od 1 września 2014 r. do 15 maja 2015 r. Wydziały pracujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

  26.08.2014
 • Raport - Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w woj. zachodniopomorskim w II kwartale 2015 r.

  Szanowni Państwo,

  Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy przedstawia kolejny raport z wyników badania pn. "Nastroje zatrudnieniowe pracodawców w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2015 r."

  9.04.2015