• Konkurs „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”

  III EDYCJA KONKURSU

  „REGATY ROZWOJU: LIDERZY INNOWACJI I WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ PO KL 2007-2013”

  Patronat honorowy „Minister Infrastruktury i Rozwoju – Pani Maria Wasiak”

  30.03.2015
 • Inauguracja nowej perspektywy finansowej 2014 -2020

  26 marca 2015 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020. Podczas wydarzenia, które odbyło się w Technoparku Pomerania, Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślał, że najważniejszą kwestią w nowej perspektywie są ludzie z...
  27.03.2015
 • Przedłużenie terminu naboru wniosków

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa zachodniopomorskiego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób...
  27.03.2015
 • Informacja o tymczasowej zmianie siedziby pionu POKL

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku z remontem części dotychczasowej siedziby, w okresie od 1 września 2014 r. do 31 marca 2015 r. Wydziały pracujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

  26.08.2014
 • WUP w Szczecinie wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

  29.01.2015
 • Konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

  26.03.2015
 • Udany maraton targowy koszalińskiego CIiPKZ

  W minionym tygodniu doradcy zawodowi z koszalińskiego Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej brali udział w trzech imprezach targowych. Były to: 13 Środkowopomorskie Targi Pracy – Mobica Job Fair 2015 w Koszalinie, VI  Targi Pracy i Edukacji w Drawsku Pomorskim oraz Powiatowe Targi...

  24.03.2015
 • Zdobądź tytuł Mikroprzedsiębiorcy Roku 2015!

  Ruszyła kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom. Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku skierowany jest do firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne...
  17.03.2015