• Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy kadencji 2014-2018

    Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy województwa zachodniopomorskiego odbyło się dnia 12 listopada 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

    14.11.2014
  • Uroczyste podpisanie Umów Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie...

    W dniu 13 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odbyło się uroczyste podpisanie Umów Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie zachodniopomorskim, w którym uczestniczyli: Dyrektor WUP Andrzej Przewoda,...

    13.11.2014
  • Informacja o tymczasowej zmianie siedziby pionu POKL

    Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w związku z remontem części dotychczasowej siedziby, w okresie od 1 września 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Wydziały pracujące w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj.:

    26.08.2014
  • Gwarancje dla młodzieży– zapraszamy na spotkania!

    3.11.2014
  • Uruchomienie programu „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie II” – pożyczki w ramach Gwarancji dla młodzieży...

    10.11.2014
  • Partnerstwo Lokalne na Rzecz Rozwoju Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie zachodniopomorskim

    Spotkanie podsumowujące 28.10.2014 r.

    Działając w duchu porozumienia i partnerstwa oraz przyjmując za cel priorytetowy, rozwój regionalnego rynku pracy i edukacji, w tym m.in.: podniesienie jakości, efektywności i dostępności poradnictwa zawodowego w województwie...

    6.11.2014
  • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

    23.09.2014
  • Gwarancje dla młodzieży! – zapraszamy na spotkania

    3.11.2014